OLEMME

pienrakentajille sekä perinnerakentajille suunnittelu- ja konsulttipalveluja tarjoava yritys. KATSO LISÄÄ

SUUNNITTELEMME

uusia yksilöllisiä omakotitaloja, piharakennuksia, vapaa-ajan asuntoja sekä saneeraus- ja laajennuskohteita

ERITYIS- OSAAMISTAMME

on perinne- ja hirsirakentaminen sekä siirrettävien vanhojen hirsirakennusten suunnittelutyöt.

TOIMIMME

Etelä-Pohjanmaan alueella, mutta teemme suunnittelutöitä myös muualle Suomeen.

PALVELUMME

Olemme monipuolista suunnittelu- ja konsulttipalvelua tarjoava yritys. Suunnittelemme uusia yksilöllisiä omakotitaloja, piharakennuksia, vapaa-ajan asuntoja sekä korjaus- ja laajennuskohteita. Asiakkaitamme ovat yksityishenkilöt, kunnat, seurakunnat ja erilaiset yhteisöt.

Erityisosaamistamme on perinne- ja hirsirakentaminen sekä siirrettävien vanhojen hirsirakennusten suunnittelutyöt. Toimistomme sijaitsee Seinäjoella, mutta teemme suunnittelutöitä kaikkialle Suomeen.

ARKKITEHTISUUNNITTELU (ARK)

Korjaus- ja muutoskohteet
Teemme arkkitehtisuunnittelua pientalokohteisiin sekä pienempiin taloyhtiöihin rakennuslupaa vaativiin korjaus- ja muutoskohteisiin. Suunnittelussa lähdemme liikkeelle asiakkaan toiveista ja mahdollisista luonnoksista. Suunnittelun pohjalle kartoitamme rakennuskohteen rakenteet ja tilankäytön mahdollisuudet rakennusympäristön ja vallitsevat rakennusmääräykset huomioiden. Teemme kohteesta aina myös huolelliset mittaukset.

Uudisrakentaminen
Suunnittelemme yksilölliset omakotitalot ja muut uudet rakennukset asiakkaan toiveiden ja mahdollisten luonnosten pohjalta. Käymme huolellisesti läpi rakennuspaikan tarjoamat mahdollisuudet rakentamiselle. Suunnitteluun vaikuttaa moni asia, kuten kaavamääräykset, ilmansuunnat, maastonmuodot sekä rakentamiseen varattu budjetti. Nämä asiat haluamme huomioida ja yhteensovittaa asiakkaan toiveiden kanssa mahdollisimman mieluisaksi, toimivaksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi.

Rakennuslupapiirustukset ja pääsuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu sisältää suunnittelu- ja mittauskäynnin rakennuspaikalla, suunnittelu- ja luonnosteluvaiheen, 3d-mallinnuksen rakennuksista ulkoapäin ja tarvittaessa julkisivujen värityssuunnitelman. Rakennuslupakuvat eli pääpiirustukset koostuvat pohja-, leikkaus-, julkisivu- ja asemapiirustuksesta. Sovittaessa suunnittelupakettiin voidaan sisällyttää myös muita tarvittavia suunnitelmia.

Toimimme suunnittelukohteissamme pääsuunnittelijana. Pääsuunnittelija ohjaa suunnittelukokonaisuutta, valvoo erityissuunnitelmien, kuten LVIS- ja rakennesuunnitelmien laatua ja yhteensopivuutta, laatii rakennuslupahakemuksen, avustaa rakennuslupaprosessissa ja erityissuunnittelijoiden valinnassa.

RAKENNESUUNNITTELU (RAK)

Toimimme erilaisissa hankkeissa rakenne- ja pohjarakennesuunnittelijoina ympäri Suomen. Kohteitamme ovat olleet vaativat kulttuurihistorialliset korjauskohteet, taloyhtiöiden muutos- ja korjaushankkeet sekä yksityisten henkilöiden rakennushankkeet. Erityisosaamistamme on perinteisten diffuusioavoimien rakenteiden käyttö. Olemme tottuneet käyttämään suunnitelmissamme perinteisiä rakenneratkaisuja käsin veistetystä hirrestä olkipaalirakenteisiin.

Rakennesuunnittelijan tehtävä on esittää miten rakennus tai sen osa rakennetaan tai korjataan. Rakenteiden tulee kestää sille asetetut kuormitukset sekä rakennusfysikaaliset tai rakennussuojelulliset vaatimukset.

Rakennesuunnitelmat pitävät sisällään hankkeen luonteesta riippuen lausuntoja, tutkimuksia, arviointeja ja piirustusdokumentteja. Toteutussuunnitelmissa määritetään tekstiasiakirjoin sekä piirustuksin muun muassa käytettävät materiaalit, kiinnitykset ja tuennat, jotta lopputuloksesta saadaan terveellinen, kestävä ja turvallinen kokonaisuus.

Pientalohankkeissa rakennesuunnittelu sisältää rakennetyypit, leikkauskuvat, tasopiirustukset ja detaljiikan. Rakennesuunnittelun lähtötiedoiksi tarvitaan ajantasaiset arkkitehtisuunnitelmat sekä uudishankkeissa maaperätutkimusaineisto.

PERINNE- JA HIRSIRAKENTAMINEN

Olemme erikoistuneet vanhojen hirsirakennuksien remontoinnin ja siirtojen suunnitteluun. Vanhojen hirsirakennuksien kunnostaminen vaatii rakenteiden ja hengittävyyden, oikeiden materiaalien ja työtapojen tuntemusta. Suunnittelemme säilyttämisen periaatetta noudattaen ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen. Dokumentoimme historialliset kohteet aina huolellisesti. Myös nykymukavuuksien yhdistäminen vanhaan rakennukseen vaatii huolellisuutta ja kekseliäisyyttä, jotta vanhan talon henki ja arvo säilyvät.

Suunnittelemme myös uusia perinteisin menetelmin rakennettavia hirsirakennuksia vanhojen rakennuksien tyylipiirteitä ja mittasuhteita noudattaen.

Tutustu Italianpunainen paritupa -blogiin. Kerromme blogissa vanhan hirsirakennuksen siirrosta ja uudelleen rakentamisesta lapsiperheen kodiksi.

KONSULTOINTI

Tarjoamme monipuolista rakennuskonsultointia erilaisiin rakennuskohteisiin. Rakennushankkeessa voi nousta monia kysymyksiä ja ongelmakohtia eteen. Voimme auttaa sinua löytämään ratkaisuja erilaisten asioiden käytännön toteutetukseen rakentamisessa, korjaamisessa tai vaikkapa rakennuslupaprosessin läpiviemisessä. Rakennuskonsultointi tapahtuu asiakkaan luona tai rakennuskohteessa tai etäyhteyksillä sopimuksen mukaan.

“Vanhojen hirsirakennuksien kunnostaminen vaatii rakenteiden ja hengittävyyden, oikeiden materiaalien ja työtapojen tuntemusta. Suunnittelemme säilyttämisen periaatetta noudattaen ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen.”

Elina Widgren

OTA YHTEYTTÄ

SÄHKÖPOSTI

elina.widgren@rsw.fi
mika.widgren@rsw.fi

OSOITE

Santerinvainio 3
61470 KITINOJA

PUHELIN

Elina / 044 071 7212
Mika / 050 304 0412

JÄTÄ VIESTI